Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Jeśli spełniasz warunki określone w statucie (§ 10)  wypełnij i prześlij do nas deklarację na adres: Stowarzyszenie Drugie Pokolenie, ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa.

Nie jest  przeszkodą w dołączeniu do nas brak wymaganych w deklaracji podpisów dwóch członków wprowadzających. W takiej sytuacji zapraszamy do utrzymywania z nami kontaktu, brania udziału w spotkaniach i akcjach. 

Często prosimy o przedstawienie dokumentów, które zaświadczą o tym, że Mama lub Ojciec przeżyli Holokaust: może to być kserokopia legitymacji członka Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, Stowarzyszenia Żydów Kombatantów,  dokument z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Może to być także list, wspomnienie.

Zawsze decyzje podejmujemy indywidualnie i kolegialnie.

 

Statut.pdf            deklaracja,pdf