Główna Komisja Rewizyjna

 
       
Marcin Siwy - przewodniczący  
Anna Gutkowska - członek  
Sylwia Kościuszko - członek  
Iwona Susołowska - członek