Zarząd Główny

     
       
Krzysztof Urbański - przewodniczący  
Anna Kołacińska-Gałązka - wiceprzewodnicząca  
Marek Gołaszewski - skarbnik  
Anna Cukierman-Podgórska      
Bogusław Wojciechowski